sunshine

Cynhaliodd y plant ddiwrnod gwisgo pyjama, yn ogystal â stondin gacennau a stondin deganau. Roeddent yn falch iawn i allu codi £94 i helpu plant a phobl ifanc dan anfantais ar draws Cymru a gweddill y DU. 

 

Screen Shot 2017 02 12 At 101141 PM