sunshine

Mae tair miliwn ar ddeg o bobl yn byw dan y ffin tlodi yn y DU, gydag unigolion yn mynd heb fwyd bob dydd am amrywiol resymau, o oedi gyda budd-daliadau i dderbyn bil annisgwyl ar incwm isel.

Fel rhan o’r ŵyl ddiolchgarwch ân y Cynhaeaf, casglodd Ysgol Meidrim 26.38 o gilogramau o fwyd a sicrhaodd 82 o brydau bwyd i bobl yn byw mewn argyfwng.

Ers cychwyn mae Banc Bwyd Caerfyrddin wedi darparu 3 diwrnod o fwyd ar frys i dros 5000 o bobl, gan gynnwys 1,400 o blant. 

 

Screen Shot 2017 02 12 At 101909 PM