sunshine

Datblygwyd cynllun ailgylchu 'Bag Dilladach' i ddarparu nawdd rheolaidd ar gyfer ysgolion a meithrinfeydd.

Mae’r cynllun yn codi ymwybyddiaeth mewn ailgylchu tecstilau ac wrth gynyddu’r graddfeydd ailgylchu rydym yn gallu helpu’r amgylchedd drwy sicrhau bod llai o ddeunyddiau’n mynd i’w tirlenwi.

Llwyddodd y plant i godi cyfanswm o 70 cilogram o hen ddillad/esgidiau ac ati a chodi £28.00.  

 

Rag Bag