sunshine

Cylch Meithrin

Nid oes Cylch Meithrin ym Meidrim felly defnyddir nifer o rieni Cylch Meithrin Bancyfelin yn cyfarfod yn Neuadd y Pentref dan arweiniad Mrs Gill Lewis a Mrs Wendy Rees. Am fwy o wybodaeth ffoniwch 01267 211850 neu 07981869654.