sunshine

Mr Steffan Jones

Pennaeth (0.4)

 Mr Carwyn Evans

 Athro Cyfnod Allweddol 2

Mrs Emma Timothy-Cooper

 Athrawes y Cyfnod Sylfaen

Mrs Katie Thomas

Cynorthwywraig y Cyfnod Sylfaen; Cymorth ADY - CA2; Goruchwylydd  Amser Cinio 

 

 

Mrs Donna Williams

Ymgynghorydd Her

Dr Helen Davies

Seicolegydd Addysg

Mr Lee Mason 

Athro Cerddoriaeth Peripatetic 

Mrs Margaret Evans

Goruchwylydd y Clwb Brecwast a Chinio 

Mrs Lynne Thomas

Cynorthwywraig y Clwb Brecwast; Gofalwraig; Glanhauwraig