sunshine

Miss Claire Jones

Pennaeth (0.4)

 Mrs Helen Phillips

 Athro Cyfnod Allweddol 2

Mrs Eleri Soanes

 Athrawes y Cyfnod Sylfaen

Mrs Katie Thomas

Cynorthwywraig y Cyfnod Sylfaen; Cymorth ADY - CA2; Goruchwylydd  Amser Cinio 

 

 

 

 

Dr Hannah Williams

Seicolegydd Addysg

Mr Lee Mason 

Athro Cerddoriaeth Peripatetic 

Mrs Margaret Evans

Goruchwylydd y Clwb Brecwast a Chinio 

Mrs Lynne Thomas

Cynorthwywraig y Clwb Brecwast; Gofalwraig; Glanhauwraig