sunshine

Y Corff Llywodraethol

 

Cadeirydd y Llywodraethwyr:  Mrs Ann Jones

 

Is-Gadeirydd y Llywodraethwyr:  Mr Dyfrig Mason

 

Llywodraethwr yr AALl:  Mrs Jean Lewis a Mrs Carwen Morgan-Davies

 

Llywodraethwr Cymunedol:  Mr David Baker

 

Rhiant Lywodraethwyr:  Mrs Sian Straczek, Mrs Vaness Morgan a Ms Serene Crutchley

  

 Pennaeth:  Mr Steffan Jones

 

Athro Lywodraethwr:  Mrs Emma Timothy-Cooper

 

Clerc i’r Llywodraethwr:  Mrs Clare Bailey 

 

Screen Shot 2017 11 21 At 23624 PM