sunshine

Y Corff Llywodraethol

 

Cadeirydd y Llywodraethwyr:  Mrs Ann Jones

 

Is-Gadeirydd y Llywodraethwyr:  Mr Dyfrig Mason

 

Llywodraethwr yr AALl:  Mrs Jean Lewis

 

Llywodraethwr Cymunedol:  Miss Catrin Young 

 

Rhiant Lywodraethwyr:  Mrs Sian Straczek, Mrs Vaness Morgan a Ms Serene Crutchley

  

 Pennaeth:  Miss Claire Jones 

 

Clerc i’r Llywodraethwr:  Mrs Clare Bailey