sunshine
DSCN0890 DSCN0891 DSCN0892 DSCN0894 DSCN0895 1 DSCN0896 DSCN0897 DSCN0898 DSCN0900 DSCN0905 DSCN0906 DSCN0907 DSCN0911 DSCN0912 DSCN0913 DSCN0914

Mainc Ffrindiau

Penderfynodd aelodau cyngor yr ysgol eu bod eisiau mainc ffrindiau.

Enw arall ar fainc ffrindiau yw ‘mainc bydis’, man arbennig ar iard yr ysgol lle gall plentyn fynd pan fydd angen siarad â rhywun neu rhywun i chwarae gyda nhw. Fel arfer mae meinciau ffrindiau’n hollol wahanol i feinciau eraill yr ysgol. Cafodd y meinciau yn Ysgol Meidrim eu gwneud gan y disgyblion gyda chymorth caredig Mr Davies, athro Dylunio a Thechnoleg o Ysgol Bro Myrddin fel rhan o brosiect PONTIO Cynradd - Uwchradd.